KRATOS FIBERS

BETON YOLLAR

Beton yollar genellikle zemin üzerine yapılan beton plaktan oluşur. Yol kaplaması olarak betonun görevi, trafikten gelen yükleri zeminin deforme olmayacağı bir düzeye indirerek zemine iletmektir. Beton yolların tasarımında; trafik, iklim koşullan, zeminin taşıma gücü, beton plağın mekanik özellikleri, yolun ekonomik hizmet ömrü ve yoldan beklenen hizmet kalitesi gibi proje faktörleri dikkate alınır. Beton yollarda Kratos Macro kullanımı; betona tekrarlı yükler altında yorulma direnci kazandırır, boyuna çatlakları önler, faylanma oluşumunu engeller, kimyasal etkilere karşı direnç göstererek betonun ömrünü uzatır, malzemenin homojen dağılımı donma- çözünme etkisine karşı direnç sağlar.