KRATOS FIBERS

ŞAP, KAPLAMA VE SAHA BETONLARI

Şap betonları, bina kotları dikkate alınarak sınırlı kesitlerde yüksek performans beklenen betonlardır. Beton kalınlığının yetersizliğinden ve betonun erken su kaybetmesinden dolayı şap betonunda kıvrılmalar meydana gelebilir. Bu kıvrılmalar, zamanla çatlamalara yol açar. Kratos Macro’nun 3 boyutlu olarak beton içerisinde dağılımı, kıvrılmaları minimize ederek çatlamaların önüne geçer. Bu şekilde derz kırılmaları ve köşe kırılmaları da önlenmiş olur. Malzemenin kolay işçiliği uygulamaya hız ve ekonomi kazandırır.
Şap betonlarına benzer şekilde, kaplama (topping) betonları da sınırlı kesitlerde yüksek performans beklenen betonlardır. Kaplama betonlarında Kratos Macro kullanımı; darbe dayanımını artırma, yapıya ekstra yük getirmeme, hızlı ve çatlaksız bir uygulama avantajı sağlar.