KRATOS FIBERS

TÜNEL KAPLAMALARI

Tünel kaplamalarında, zaman ve güvenlik en önemli iki parametredir. Kratos Macro’nun sağladığı süneklik, ani çökmeleri önler ve tüm donatı işçiliğini ortadan kaldırarak projeye hız kazandırır. Yeraltı suyu etkisinde kalan çelik donatılar reaksiyonlar sonucu kesit kaybı meydana getirebildiğinden, korozyona uğramayan donatı sistemi betonun ömrünü uzatır.
Tünellerde yangın dayanımı en önemli güvenlik etmenidir. Kratos Macro sentetik fiberlerinin ısı iletkenliği olmadığı için yangın anında çelik teller veya donatılar gibi betonun ısısını artırmaz. Kratos Macro diğer polipropilen fiberlere göre sahip olduğu yüksek erime sıcaklığı ile yangın sonrası tünel kaplamasının yapısal özelliğini korur.